Продукти

Филтри
 • Филтрите биват еднослойни или многослойни, изработени от неръждаеми ситомрежи, перфорирани материали или в комбинация от двете за постигане на оптимални резултати при работа.
 • Може да се добави дъно, фланец, дръжки и други елементи за закрепване на самия филтър.
 • Намират приложение за филтриране на най-различни течности, сепариране на масла, в пластмасопреработката, хранително-вкусовата промишленост и други.

  Изработват се изключително по конкретни изисквания.
Сита
 • Изработка на нови, рамкирани сита от неръждаеми или стоманени профили, както и реновиране на вече изработени, които се нуждаят от подмяна на износена/скъсана мрежа. 
 • Ситата се изпъват машинно и могат да са електрозаварени и залепени с висококачествени материали. 

  Изработват се и по конкретни зададени размери и спецификация.
Каси и кошници
 • Изработваме  както правоъгълни така и цилиндрични кошници и метални каси.
 • За улеснение могат да бъдат добавени дръжки,закачалки,различни по вид укрепвания 

  Намират широко приложение за използване: 
  - хранително-вкусовата промишленост 
  - химичната промишленост 
  - транспортиране на детайли 
  - отцеждане на омаслени детайли 
  - закаляване на детайли 
  - др. 

  Изработват се изключително по конкретни изисквания
Електрозаварени сита и решетки
 • Произвеждат се от неръждаем или стоманен, прътов материал с дебелина от ф3 до ф8мм с размер на „светлия отвор” от 20 до 200мм.
 • Отвора може да бъде както квадратен така и правоъгълен.
 • Заварените сита/решетки могат да се изрежат и като кръгове и елипси, както и да са окрайчени.

  Намират приложение за: 
  - сита 
  - предпазни пана за хранително-вкусовата промишленост 
  - предпазни решетки 
  - нареждане на най-различни детайли 

  Изработват се изключително по конкретни изисквания.